Thiết bị

Từ các nhà máy cá nhân để hoàn thành hệ thống chìa, Schutte Buffalo là nguồn duy nhất cho cho tất cả các nhu cầu thiết bị của bạn giảm kích thước. Chúng tôi cung cấp một loạt các kích thước và phong cách của búa mills, Máy huỷ tài liệu, Máy nghiền và máy cắt từng tảng, Cục, Tất cả các tùy chỉnh cấu hình cho phù hợp với tài liệu của người dùng và các mục tiêu sản xuất.