Dao phay búa xả lực hấp dẫn

Dao phay búa xả lực hấp dẫn là lý tưởng để xử lý nặng hơn, cao tài liệu mật độ số lượng lớn mà không cần máy hỗ trợ để sơ tán trong buồng nghiền.

Schutte-Buffalo cung cấp một loạt các thiết bị giảm trọng lực xả kích thước. Tất cả các mô hình tùy chỉnh cấu hình cho phù hợp với mục tiêu vật liệu và sản xuất của người dùng.