E-phế liệu mài Hammer Mill

Complete data destruction in one pass. Liberates components for down-stream separating and recycling.

The pulverizing action of the E-Cycler completely scours electronic media of data while simultaneously liberating the majority of components for easy separation and recycling. Thử nghiệm độc lập của ổ đĩa cứng máy tính đã chứng minh rằng không có dữ liệu retrievable có thể được tìm thấy sau khi xử lý thông qua E-người đạp xe máy.

Available in seven standard sizes, the E-Cycler is roughly 1/3 the price of a shredder, with lower overall operating costs and higher production. Với khả năng xử lý các ổ đĩa cứng máy tính một tỷ lệ mỗi thứ hai, người đạp xe máy E cũng có thể xử lý điện thoại di động, mạch in, chất bán dẫn, Đĩa CD và nhiều hơn nữa-tất cả mà không cần bất kỳ cấu hình lại hệ thống.

Mô tả

The E-Cycler Hammer Mill achieves complete data destruction in just one pass while simultaneously liberating all components for down-stream separating and recycling. Available in seven standard sizes, each suitable for both stationary and mobile operations. Với khả năng xử lý các ổ đĩa cứng máy tính một tỷ lệ mỗi thứ hai, người đạp xe máy E cũng có thể xử lý điện thoại di động, mạch in, chất bán dẫn, CDs and more – all without any mill reconfiguration.