FG loạt giai đoạn kép Hammer Mill

Làm giảm phế liệu trước hogged hoặc nhỏ mùn cưa mịn hoặc bột gỗ trong một pass.

FG Series Dual giai đoạn búa nhà máy được thiết kế đặc biệt cho sản xuất tốt nhất có thể mùn cưa hoặc bột gỗ và các tính năng hai 13 Loạt búa mills gắn một qua khác.

FG series có sẵn trong bốn kích cỡ với kết hợp (Upper và lower mill) công suất của 125 để 500.

Mô tả

Làm giảm phế liệu trước hogged hoặc nhỏ mùn cưa mịn hoặc bột gỗ trong một vượt qua. FG Series Dual giai đoạn búa nhà máy được thiết kế đặc biệt cho sản xuất tốt nhất có thể mùn cưa hoặc bột gỗ và các tính năng hai 13 Loạt búa mills gắn một qua khác.