Thí điểm quy mô vòng tròn đầy đủ màn hình Hammer Mill

Thí điểm quy mô vòng tròn đầy đủ màn hình hammer mill. Tốc độ cao, ideal for low to mid range production, and batch processing of light agricultural products.

Mô tả

Các 18 Loạt dòng chảy Circ-U là một thí điểm quy mô vòng tròn đầy đủ màn hình hammer mill, lý tưởng cho thấp đến giữa nhiều sản xuất, Phòng thí nghiệm thử nghiệm hay dự án thí điểm. Mill hammer cao tốc độ này được thiết kế cho chế biến nông sản, nguồn cấp dữ liệu và ngũ cốc, ánh sáng chất thải gỗ, và khác tương đối dễ dàng để xay các tài liệu trên quy mô phòng thí nghiệm hoặc thí điểm. Các gần vòng tròn đầy đủ màn hình dịch đến một khu vực mở màn hình lớn hơn và do đó sản xuất cao nhất có thể tỷ lệ trên sản phẩm mà không yêu cầu ban đầu xay chống lại một máy cắt tấm. Thích hợp cho trọng lực hoặc vận chuyển bằng khí nén.