H28 Thí điểm quy mô Circ U, luồng Hammer Mill

Thí điểm quy mô vòng tròn đầy đủ màn hình hammer mill

Mô tả

H28 Series Circ-U-dòng chảy là một quy mô thí điểm vòng tròn đầy đủ màn hình hammer mill được thiết kế với phòng thí nghiệm thử nghiệm, và nhỏ sản xuất hàng loạt và thủ công trong tâm trí. Đơn vị nhỏ gọn này có phạm vi bảo hiểm màn hình tròn gần như tương tự như nó ’ người Anh em họ Cir U dòng chảy lớn hơn s, kết quả là cao nhất thông qua mã lực tỉ lệ của bất kỳ phong cách của hammer mill khi xử lý ánh sáng, tài liệu mật độ thấp. Có sẵn trong carbon và thép không gỉ.