Mills Hammer xả khí nén

Máy quét nhà máy được sử dụng chủ yếu khi mài ánh sáng, relatively non-abrasive materials to a mid range to fine particle size. The fan’s suction helps lighter products evacuate the mill quickly and efficiently. The fan pulls the material from the mill’s in-feed through the grinding chamber and into the fan where is it conveyed to storage or the next phase of processing

Schutte-Buffalo offers a wide variety of pneumatic discharge size reduction equipment. Tất cả các mô hình được tùy chỉnh cấu hình cho phù hợp với tài liệu của người dùng và các mục tiêu sản xuất.

Đang hiển thị 1–5 của 10 kết quả

Thực đơn